BOKA KOSTNADSFRITT INTRODUKTIONSMÖTE

BOKA ETT KOSTNADSFRITT INTRODUKTIONSMÖTE

Ni är varmt välkomna till oss på ett kostnadsfritt introduktionsmöte där ni får presentera er och ert projekt och vi får presenterar oss, vår arbetsprocess, uppskattad tidsåtgång och kostnader. Väljer Ni att gå vidare så startar arbetet med idéskissen. Välkommen!


Våra tjänster

Går du i tankarna på ett byggprojekt, men vet inte hur du ska börja? På Åbergs Arkitektkontor hjälper våra erfarna arkitekter dig genom formgivning och regelverk, så att du som privatperson eller företag kan realisera dina visioner. Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi erbjuda er hjälp från idé till färdig byggnad.

För många av våra kunder är det första gången de kommer i kontakt med en arkitekt och därför har vi tagit fram en tydlig arbetsprocess som vi presenterar på ett kostnadsfritt introduktionsmöte här hos oss.

Detta kan vi hjälpa till med:

 • Skisser
 • Tomtstudie
 • Markplanering
 • Bygglovshandling
 • Bygganmälan
 • Förhandsbesked
 • Avstyckning av tomter
 • Hyresgästanpassning
 • Solstudie
 • 3D-modellering
 • Rendering
 • Bygghandling / Projektering
 • Inredning
 • Färgsättning / Materialval

VILLOR

FLERBOSTADSHUS

ÖVRIGT

Vi har lång erfarenhet av att rita bostäder, allt från små fritidshus till större villor och mindre flerbostadshus. Projekten börjar alltid med ett besök på tomten eller hemma hos er vid om- och tillbyggnad, vilket är viktigt för att kunna välja rätt hustyp och placering på tomten och för att fullt ut förstå behoven och förutsättningarna.

Vi lägger stor vikt vid att lyssna in och förstå era behov, önskningar och drömmar oavsett om ni skall bygga om, till eller nytt. Vi hjälper er att få ett hus som ni kommer att ha glädje av i många år och som passar er och ert sätt att leva.

Vi hjälper dig som är privat fastighetsägare med ny-, om- eller tillbyggnad av mindre flerbostadshus, vindsinredningar, hyresgästanpassning mm.

Vi hjälper till med alla typer av arkitektuppdrag i den mindre skalan. Kontakta oss gärna och fråga om du har en idé!